LEERKRACHT

Titel: Een reis door het menselijk lichaam
Onderwerp: Het menselijk lichaam
Schooltype: * Bovenbouw basisonderwijs

* Onderbouw voortgezet onderwijs

Vakgebied: Biologie
Uitvoering door: Tweetallen
Tijdsinvestering: * 2 lessen

De leerlingen zullen ook enige tijd buiten schooltijd aan de presentatie moeten werken

Opbrengst:

* Presentatie

WebQuestmaker John Demmers
Naar een idee van Klista Reynolds
Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze WebQuest?
Zijn er links die niet werken?
Geef het door via dit web-formulier.